TankarMotvinden avtog och plötsligt kan jag springa 100 mil till


Så länge motgången stärker och Vi fortfarande vill
Det finns inget mörker, bara en ljus framtid


Så länge det är Din sida jag står vid
RSS 2.0